Snöskottning

Snöskottning

 Vi har licens i skotta säkert!

På vinterhalvåret så kan snö och isras ställa till stora skador och olyckor på stadens gator.
Fastighetsägaren har ett personligt ansvar för skador och olyckor som uppkommer efter tak ras.
Låt S.O TAK ta hand om Er snöskottning.
Vi eliminerar risken för snö och isras samt vet hur man förebygger det på bästa sätt.

S.O TAK är medlem av plåtslageriernas riksförbund, vi följer deras direktiv gällande säkerhet och arbetsmiljölagar.
Välj alltid ett plr företag det borgar för seriositet.

Vi erbjuder två avtalstyper:

Avropsavtal 
där du som kund ringer vid behov och vi omedelbart åtgärdar det som behöver göras.

Bevakningsavtal där vi löpande kontrollerar fastigheten och omgående spärrar av och tar bort istappar, snö och andra riskmoment.
Samt övertar fastighetsägarens ansvar gentemot tredje man vid skada / olycka till följd av ras av is och snö till exempel eventuella skador på person, fastighet eller annan egendom.

Kontakta oss för en kostnads fri offert.