Snöskottning

Snöskottning

Under vinterhalvåret så kan snö och istappar ställa till skador och olyckor till följd av snö/isras.
Fastighetsägaren har ett personligt ansvar för skador och olyckor som uppkommer efter tak ras.
Låt SO Tak & Plåt ta hand om Er takskottning.
Vi eliminerar risken för snö och isras samt vet hur man förebygger det på bästa sätt.
Vid utförandet används enbart plastspadar och plastklubbor.

Vi erbjuder två avtalstyper:

Bevakningsavtal där vi löpande kontrollerar fastigheten och omgående spärrar av och tar bort istappar, snö och andra riskmoment.
Samt övertar fastighetsägarens ansvar gentemot tredje man vid skada / olycka till följd av ras av is och snö till exempel eventuella skador på person, fastighet eller annan egendom.

Avropsavtal där du som kund ringer vid behov och vi omedelbart åtgärdar det som behöver göras.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.