Takservice

Takservice

Tillsyn och löpande underhåll är grunden för att ett yttertak ska hålla tätt samt en god kondition så länge som möjligt.

Teckna ett serviceavtal med S.O TAK.
Vi ser till att ditt tak är i gott skick. Detta gör vi genom att bl. a rensa bort löv, barr, mossa och annan smuts som hindrar vattenavrinningen och ökar risken för läckage.
Därefter gör vi en noggrann inspektion över hela taket.
Vi för också besiktningsprotokoll som ni sedan får ta del av. där vi anmärker om eventuella reparationer skulle vara aktuella.
Vi vänder oss i förstahand till förvaltare, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.
Hör av dig till oss för närmare information om hur ett serviceavtal kan se ut för Er fastighet.